آشنایی با روند پذیرش

آشنایی با روند پذیرش

آشنایی با روند پذیرش

آغاز مرحله ی پذیرش در این موسسه با تماس خانواده های محترم صورت می پذیرد که پس از ثبت نام اولیه توسط منشی ، مسئول پذیرش با در نظر گرفتن اولویت هایی نظیر سن (کودکان زیر ۳ سال) یا مراجعین خارج از کشور که مدت محدودی را در تهران اقامت دارند و مراجعین از شهرهای مختلف کشور و همچنین ارجاعات از جانب سایر همکاران گرامی به خانواده های محترم تماس گرفته خواهد شد و برای ایشان ساعت و روز خاصی را جهت تشکیل پرونده و ویزیت اولیه توسط دکتر ابراهیم پیشیاره به عنوان Case Manager  اصلی مشخص و تعیین می شود.

پس از جلسه ی اول و ارزیابی مقدماتی ، بر اساس نیاز کودک پروتکل سه ماهه با همکاری مشترک خانواده و نتایج حاصل از بررسی کودک مبتنی بر ارجاعات اساتید و پزشکان محترم صورت خواهد گرفت.

پس از گذشت مدت زمان پروتکل (دو تا چهار ماهه) و یا بر اساس در خواست درمانگران مرکز، کودک به جلسه ی ارزیابی گروهی ارجاع داده می شود که در این جلسه گزارش درمانگران و اظهارات خانواده بررسی می گردد و سپس با همکاری اعضای تیم تشخیص و برنامه ریزی، پروتکل بعدی و یا ترخیص تبیین و تعیین می شود.

لازم به ذکر است که اعضای ثابت تیم تشخیص جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره، جنای آقای حسین ربوبی و جناب آقای سجاد حق شناس می باشند.

همچنین این مرکز مجهز به پایگاه اینترنتی به آدرس www.rcnrc.com می باشد که در آن خط ارتباط مستقیم با مدیریت مرکز در نظر گرفته شده است .

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرامی
  • فرم درخواست آنلاین مشاوره توانبخشی کاردرمانی و تعیین وقت ویزیت