مرکز کاردرمانی رشد
 
مقالات و تحقیقات توانبخشی عصبی
 
لیست مقالات و تحقیقات توانبخشی عصبی ثبت شده
علائم و نشانه های تشخیصی اولیه فلج مغزی علائم و نشانه های تشخیصی اولیه فلج مغزی
منصور نوری. کارشناس ارشد کاردرمانی. سرپرست سایت جسمی
اصول عملی آموزش بازی گونه به کودک اصول عملی آموزش بازی گونه به کودک
نازنین کمالی، کارشناس ارشد روانشناسی
ارتقاء مهارت های هیجانی، اجتماعی به کمک گروههای کوچک آموزش مهارت هاي زندگي
ارتقاء مهارت های هیجانی، اجتماعی به کمک گروههای کوچک

حسین ربوبی - سرپرست سایت آموزش - کارشناس ارشد روان شناسی
ارتقاء مهارت های شناختی و فراشناختی  به کمک گروههای کوچک آموزش مهارت هاي زندگي
ارتقاء مهارت های شناختی و فراشناختی به کمک گروههای کوچک

حسین ربوبی - سرپرست گروه آموزشی - کارشناس ارشد روان شناسی
رشد و تقویت مهارت های حرکتی ظریف
علیرضا نداف. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی
نقش هوش هيجاني در  سلامت روان آموزش مهارت هاي زندگي 1
نقش هوش هيجاني در سلامت روان

حسین ربوبی - سرپرست سایت آموزش - کارشناس ارشد روان
چند روش مناسب برای رفتار با کودکان بیش فعال چند روش مناسب برای رفتار با کودکان بیش فعال
الهام نصیری. کارشناس ارشد مشاوره
حرکات چشمی حرکات چشمی
منصور نوری. کارشناس ارشد کاردرمانی. سرپرست سایت جسمی
آزمون هماهنگی بینایی - حرکتی hossein robooby
آزمون هماهنگی بینایی - حرکتی

حسین ربوبی - سرپرست سایت آموزش - کارشناس ارشد روان سنجی
چطور به کودک مبتلا به بیش فعالی(ADHD) کمک کنیم
الهام نصیری، کارشناس ارشد مشاوره
  دسته بندی مقالات و تحقیقات توانبخشی عصبی
نمایش تمامی مقالات
دکتر ابراهیم پیشیاره
حسین ربوبی
منصور نوری
امید زینعلی
امیر طیبی
بهزاد امینی
شعله معماری
علیرضا نداف
امید هاشمی
میثاق انصاری نیا
کاردرمانی ذهنی-آموزشی
بازی درمانی
گفتاردرمانی
مرکز کاردرمانی رشد
به صورت پیش فرض تمام مقالات ثبت شده لیست می شود. برای محدود کردن لیست مقالات به موارد مورد نظر ، دسته بندی مربوط را انتخاب نمایید.