مرکز کاردرمانی رشد
 
اخبار و رویدادهای توانبخشی عصبی
 
متن کامل خبر
جلسه سایت آموزشی
تاريخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
بررسی عملکرد و هماهنگی اعضای گروه
به اطلاع کلیه همکاران سایت ذهنی- آموزشی می رساند که جلسه بررسی و هماهنگی مسائل مربوط به این سایت با حضور دکتر ابراهیم پیشیاره درروز جمعه  تاریخ 25/2/94  برگزار می گردد.
  اخبار و رویدادهای مرکز کاردرمانی رشد
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت آموزشی
گزارش جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پژوهشکده علوم شناختی
گزارش و خلاصه مطالب برگزاری ژورنال کلاب با عنوان حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه دبیر پزوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد در خصوص برگزاری ژورنال کلاب
اطلاعیه دبیر پژوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد
متن سخنرانی جناب دکتر پیشیاره در هفدمین کنگره کاردرمانی ایران
کارگاه هیجان بعنوان نقطه آغاز ارتباط درماني توسط جناب دکتر پیشیاره و همکاران ارائه شد.
پذیرفته شدن مقاله خانم جانمحمدی و آقای کهن در دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات‎
پذیرفته شدن مقاله آقایان دکتر پیشیاره،کهن و امینی در دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات