مرکز کاردرمانی رشد
 
اخبار و رویدادهای توانبخشی عصبی
 
متن کامل خبر
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در سمینار سلامت روان و ارتقاء عملکرد
تاريخ: ۲ تير ۱۳۹۴
.
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در سمینار سلامت روان و ارتقاء عملکرد
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در سمینار سلامت روان و ارتقاء عملکرد به مناسبت افتتاح مرکز نو اندیشان آویژه در تاریخ 28 خرداد 1394در سرای محله قیطریه برگزار گردید.
  اخبار و رویدادهای مرکز کاردرمانی رشد
پذیرش مقاله دکتر ابراهیم پیشیاره در هفدهمين كنگره سراسري طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران
پذیرش مقاله دکتر ابراهیم پیشیاره در دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پانل Neuro occupation در دومین گنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت آموزشی
گزارش جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پژوهشکده علوم شناختی
گزارش و خلاصه مطالب برگزاری ژورنال کلاب با عنوان حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه دبیر پزوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد در خصوص برگزاری ژورنال کلاب
اطلاعیه دبیر پژوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد
متن سخنرانی جناب دکتر پیشیاره در هفدمین کنگره کاردرمانی ایران