مرکز کاردرمانی رشد
 
اخبار و رویدادهای توانبخشی عصبی
 
متن کامل خبر
سخنرانی دکتر پیشیاره در رادیو سلامت
تاريخ: ۱۶ تير ۱۳۹۳
سخنرانی دکتر پیشیاره در رادیو سلامت
سخنرانی دکتر پیشیاره هر شب ساعت 22 الی 24 در برنامه تخصصی رادیو سلامت در خصوص معرفی خدمات کاردرمانی در کودکان به ویژه اختلالات فلج مغزی، اختلالات حرکتی، اختلال یادگیری و بیش فعالی پخش می شود.
  اخبار و رویدادهای مرکز کاردرمانی رشد
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پژوهشکده علوم شناختی
گزارش و خلاصه مطالب برگزاری ژورنال کلاب با عنوان حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه دبیر پزوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد در خصوص برگزاری ژورنال کلاب
اطلاعیه دبیر پژوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد
متن سخنرانی جناب دکتر پیشیاره در هفدمین کنگره کاردرمانی ایران
کارگاه هیجان بعنوان نقطه آغاز ارتباط درماني توسط جناب دکتر پیشیاره و همکاران ارائه شد.
پذیرفته شدن مقاله خانم جانمحمدی و آقای کهن در دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات‎
پذیرفته شدن مقاله آقایان دکتر پیشیاره،کهن و امینی در دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات
پذیرفته شدن مقاله آقایان شیری، کهن و دکتر پیشیاره در دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات‎
پذیرفته شدن مقاله آقای کهن در اولین همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران