مرکز کاردرمانی رشد
 
اخبار و رویدادهای توانبخشی عصبی
 
متن کامل خبر
جلسه اعضای هیئت مدیره و گروه جسمی
تاريخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۴
انتصاب اعضای گروه جسمی
جلسه اعضای هیئت مدیره و  گروه  جسمی

در جسله مورخ 94/7/17که با حضور اعضای محترم هیت مدیره مرکز رشد ؛ اقایان دکتر پیشیاره و ربوبی و اعضای گروه جسمی ؛آقایان نداف ،انصاری نیا،ترکی ،حسن نژاد وانگوتی برگزار گردید .جناب آقای میثاق انصاری نیا به عنوان معاونت علمی سایت جسمی  و  جناب آقای علیرضا نداف به عنوان معاونت اجرایی سایت جسمی،   تحت نظارت  و سرپرستی مستقیم جناب آقای دکتر پیشیاره ،منصوب گردیدند .

  اخبار و رویدادهای مرکز کاردرمانی رشد
اطلاعیه جلسه سایت آموزشی
مقاله دکتر ابراهیم پیشیاره با عنوان "اهمیت مهارت درک بینایی –فضایی در رشد ارتباطات اجتماعی کودکان"
پذیرش مقاله دکتر ابراهیم پیشیاره در هفدهمين كنگره سراسري طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران
پذیرش مقاله دکتر ابراهیم پیشیاره در دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پانل Neuro occupation در دومین گنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت آموزشی
گزارش جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه جلسه ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پژوهشکده علوم شناختی
گزارش و خلاصه مطالب برگزاری ژورنال کلاب با عنوان حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت
اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب سایت جسمی
اطلاعیه دبیر پزوهشی-آموزشی سایت جسمی مرکز کاردرمانی رشد در خصوص برگزاری ژورنال کلاب